#meg

Til alle tider er kvinner blitt fremstilt og definert av det mannlige blikket. Men de har også avbildet seg selv. Hva har de ønsket å vise?