• Giftig røyk Til tross for økt bevissthet rundt farene med å brenne elektronisk avfall på fyllingen i Agbogbloshie, skjer det fremdeles. Foto: THOMAS IMO, PHOTOTEK via GETTY IMAGES

  • Verdifulle metaller Mobiltelefoner inneholder en rekke verdifulle metaller som arbeiderne kan selge videre. Foto: THOMAS IMO, PHOTOTEK via GETTY IMAGES

  • Stopp brenningen Plakater som henger rundt på fyllingen i Agbogbloshie, oppfordrer arbeiderne til ikke å brenne avfallet og til å bruke nødvendig verneutstyr. Foto: THOMAS IMO, PHOTOTEK via GETTY IMAGES

  • Økt bevissthet Informasjonskampanjer er en viktig del av arbeidet for organisasjoner som jobber for å bedre forholdet for arbeidere i Agbogbloshie. Foto: PURE EARTH

  • Viktig levebrød En mann skrur opp en CD-ROM-leser for å få ut komponentene som kan gjenvinnes. For mange av arbeiderene på fyllingen i Agbogbloshie er dette deres eneste jobbmulighet. Foto: CARL DE KEYZER, MAGNUM PHOTOS

  • Metallgjenvinning En mann veier metalldeler som er demontert fra elektrisk og elektronisk avfall ved fyllingen i Agbogbloshie i Ghana. Foto: CARL DE KEYZER, MAGNUM PHOTOS

  • Immigrant En nigeriansk mann plukker ut sølvet fra et tastatur ved fyllingen i Agbogbloshie i Ghana. Nigeria og Ghana er hoveddestinasjonene for eksport av brukt elektronikk. Foto: CARL DE KEYZER, MAGNUM PHOTOS

  • Fjerner plast fra kabler Organisasjonen Pure Earth har i samarbeid med lokale organisasjoner opprettet et resirkuleringssenter i Agbogbloshie. Der har arbeiderne tilgang til maskiner som kan fjerne plast på kabler så de ikke må brennes for å få ut metallet. Foto: PURE EARTH

  • Mer effektiv metode Organisasjonen Pure Earth har i samarbeid med lokale organisasjoner opprettet et resirkuleringssenter i Agbogbloshie. Der har arbeiderne tilgang til maskiner som kan fjerne plast på kabler så de ikke må brennes for å få ut metallet. Haugen med plast viser at maskinene er en suksess. Foto: PURE EARTH

  • Påvirker der de kan Organisasjonen Pure Earth har i samarbeid med lokale organisasjoner opprettet et resirkuleringssenter i Agbogbloshie. I tillegg til viktig informasjonarbeid, deler organisasjonen ut enkelt verneutstyr. Foto: PURE EARTH

Ghanas elektronikkfylling: Hele historien.

Ghanas elektronikkfylling: Hele historien.

Fra utgave: 4 / april 2017

Håp og forventninger blander seg med den giftige røyken som stiger fra de digitale restene på den beryktede dumpeplassen for elektrisk og elektronisk avfall i Agbogbloshie.

Ghana, Accra, Agbogbloshie. Ikke overraskende er det vanskelig å få tilgang til søppelfyllingen i Agbogbloshie like utenfor Accra i Ghana. Tonnevis av elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) som datamaskiner, mobiltelefoner og husholdningsprodukter, fra hele verden, ender opp her.

Søppelfyllingen er ikke bare beskyldt for ulovlige og helseskadelige metoder hvor elektrisk og elektronisk avfall brennes for å få ut verdifulle metaller som kobber og sølv, men år med negativ omtale har portrettert stedet som et helvete på jord. Bilder av brennende avfall, syke dyr og arbeidere overskygger – eller forbigår i sin helhet – historien om opplæring i resirkulering og problemløsning for å bedre situasjonen.

Nødvendig inntektskilde. Blant det elektroniske avfallet finnes det en mer nyansert historie som bør bli fortalt. En hel økonomi, nesten som en liten by, har vokst opp rundt fyllingen: Man finner for eksempel folk som selger mat, en moské og en klesbutikk.

Fyllingen er en nødvendig inntektskilde for mange mennesker som ikke har noen annen mulighet til å skaffe seg en inntekt på, og mange argumenterer for at i stedet for å stenge fyllingen, bør Agbogbloshie bli et foregangseksempel for bærekraftig gjenvinning.

En rekke organisasjoner og offentlige institusjoner har derfor gått sammen om å åpne et opplæringssenter på fyllingen som har som mål å opplyse arbeiderne om miljøutfordringene. I tillegg doneres tryggere og mer miljøvennlig utstyr, noe som kan gjøre arbeiderne i stand til å resirkulere det elektroniske avfallet uten å ødelegge helsen.

En rekke organisasjoner og offentlige institusjoner har derfor gått sammen om å åpne et opplæringssenter på fyllingen som har som mål å opplyse arbeiderne om miljøutfordringene. I tillegg doneres tryggere og mer miljøvennlig utstyr, noe som kan gjøre arbeiderne i stand til å resirkulere det elektroniske avfallet uten å ødelegge helsen.

Blant disse organisasjonene er Global Alliance for Health and Pollution (GAHP), Green Advocacy Ghana, en miljøorganisasjon basert i Ghana som har som mål å sikre Ghanas miljø, bærekraft og integritet, og den internasjonale organisasjonen Pure Earth.

Mindre tungmetaller. «Agbogbloshie har fått sitt lite misunnelsesverdige rykte hovedsakelig på grunn av de primitive metodene for gjenvinning av elektronisk avfall, spesielt brenningen av kabler for å utvinne verdifulle metaller», sier Yaw Osei, administrerende direktør for Green Advocacy Ghana (GreenAd).

I samarbeid med Pure Earth har GreenAd installert utstyr for en mer bærekraftig utvinning av verdifulle metaller, som kobber og aluminium, fra kasserte ledning- er. Det er et forsøk på å få bukt med forurensingen i den sørlige delen av Accra som hovedsakelig skyldes brenning av plast.

«På søppelfyllingen i Agbogbloshie ser vi nå en økning både når det gjelder mengde og kvalitet på metallet fra resirkulerte ledninger. Det reduserer karbonavtrykket fra brenningen og de uheldige konsekvensene av forurensingen for arbeiderne på fyllingen, nabolaget rundt og matvaremarkedet i Agbogbloshie. Det er forventet at dette på sikt vil føre til at det blir slutt på utslippene av tungmetaller (inkludert bly) og giftstoffer.»

Få andre jobbmuligheter. Ifølge organisasjonene som jobber i Agbogbloshie, er forestillingen om at området er en ødemark av forurensing – historien som vanligvis fortelles i pressen, illustrert med ulmende hauger av utdaterte teknologiske produkter – sensasjonalistisk og lite konstruktiv.

En talsperson for Pure Earth forklarer: «Medarbeiderne våre som jobber i Agbogbloshie forteller at arbeiderne på fyllingen er lei av all den negative oppmerksomheten. Det er når alt kommer til alt, deres levebrød, og de utfører dette farlige arbeidet fordi de ikke har noen andre jobbmuligheter. Problemet med EE-avfall er komplekst og kan ikke løses over natten.»

«Arbeiderne på fyllingen er lei av all den negative oppmerksomheten. Det er når alt kommer til alt, deres levebrød, og de utfører dette farlige arbeidet fordi de ikke har noen andre jobbmuligheter.»

Organisasjoner som Pure Earth har innsett at det å forby alle helseskadelige og miljøfiendtlige metoder bare ville tvunget virksomheten under jorden og gjort påvirkningen enda vanskeligere. I stedet har de vært i stand til gradvis å få bukt med de største helsefarene ved å tilby alternative metoder og opplæring.

Løsningen de tilbyr er et resirkuleringssenter som ble satt opp i samarbeid med den lokale organisasjonen Green Advocacy Ghana og Greater Accra Scrap Dealers Association (GASDA), en paraplyorganisasjon for dem som er involvert i håndteringen av det elektroniske avfallet. Her viser de arbeiderne på fyllingen i Agbogbloshie at resirkuleringen av det elektroniske avfallet kan gjøres på en tryggere måte, som dessuten er mer lønnsom.

Ved for eksempel å bruke maskiner til å fjerne plasten rundt ledningene i stedet for å brenne dem, blir metallet renere og kan selges for en høyere pris.