innovasjon

Ny vår for Europas industri.

Etter at finanskrisen sprengte forestillingen om det post-industrielle samfunnet, satser EU nå på industrien. Mer innovasjon og forskning skal gjøre Europa konkurransedyktig. Selv i Storbritannia, som drev troen på finansnæringen lengst, er industrien i ferd med å få ny vind i seilene. Les mer

Genier går sjelden alene.

Oppfinnelser, oppdagelser og epokegjørende ideer tar menneskeheten videre. Men var egentlig «historiens store navn» alene om sine oppdagelser? Les mer