Kollaps eller desentralisering?

En desentralisering ville trolig vært den beste løsningen for Syria. Vi vil trolig se mer levedyktige og stabile arabiske land hvis det innføres mer desentraliserte statssystemer. Men for at de skal få legitimitet og stabilitet, må disse systemene bli definert av borgernes vilje snarere enn av utenlandske hærer eller flyktende lokale krigsherrer, slik det har vært vanlig gjennom det siste århundret.