Agenda: Massemord.

For 75 år siden møttes 15 menn i en villa i Berlin. Deltagerne på Wannseekonferansen skulle samstemme og sikre gjennomføringen av en byråkratisk og logistisk operasjon uten sidestykke, utryddelsen av Europas jøder.

Familiemakten.

Over 80 prosent av Haitis befolkning lever under fattigdomsgrensen. Samtidig har noen få styrtrike familier monopol på alle viktige varer og tjenester.