Fasaden slår sprekker.

Øko-turistene strømmer til Costa Rica, landet uten hær og med et av de eldste demokratiene i Latin-Amerika. Men bak fasaden finner man store sosiale forskjeller og en narkotikaindustri som brer om seg. Ifølge Verdensbanken har dette ført til en økning i vold og korrupsjon som kan true landets utvikling.