Post-sovjetstatene kan velte som korthus.

20 år etter selvstendigheten fra Sovjetunionen er flere av statene i Sentral-Asia farlig nær randen av kollaps. Både statsapparat, helsevesen, skolevesen og strømforsyning forfaller. «Afghanifiseringen» av det postsovjetiske Sentral-Asia kan skape rom for islamistisk terrorisme, narkotrafikk og menneskehandel.