Det nye India.

India er lenge blitt beskrevet som et land som sitter fast i urgamle tradisjoner, fattigdom og mystikk. Men i takt med at nasjonen blir en stadig mer betydningsfull verdensmakt, forandrer dette bildet seg. Nå forsøker forfattere og journalister å forstå hvilke endringer som er i ferd med å finne sted i verdens største demokrati.