Afrikas kokainsentral.

Til tross for omfattende tiltak mot narkotikasmugling fra Ghana og andre andre vestafrikanske land, øker strømmen av stoff – og mistanken om at latinamerikanske karteller står bak.