Illegal i USA.

I USA går illegale immigranter på universitetet, starter virksomheter og betaler skatt, men de kan ikke kjøre bil. Systemet er fullt av hull.