• Neste generasjons teknologi En besøkende tar bilde av utstillingen til den sørkoreanske minnebrikke-produsenten SK Hynix under China International Import Expo (CIIE) 8. november 2021 i Shanghai i Kina. Foto: YIN LIQIN/CHINA NEWS SERVICE VIA GETTY IMAGES

Kinas ‘trojanske hest’ i Europa

Kinas ‘trojanske hest’ i Europa

Verdens største Huawei-fabrikk utenfor Kina ligger i Ungarn. Her, i utkanten av Budapest, har man allerede rettet blikket mot 6G, den neste generasjonen av supermobilteknologi. Vestens oppgjør med Huawei de siste årene har bare vært en liten forsmak på hvilke internasjonale konflikter som venter, advarer ekspert.

Fra utgave: 5 / mai 2022

Páty, Ungarn

Kjører man en halv time ut av Budapest, kommer man til en liten, søvnig landsby med 7000 innbyggere. På byskiltet står det Páty, og selv om mange ungarere kjenner navnet, så skiller ikke byen seg spesielt ut. Men i det siste er Páty blitt symbolet på en større geopolitisk historie. Landsbyen er nemlig hjemsted for kinesiske Huaweis største fabrikk utenfor Kina. Det er altså her det store slaget om fremtidens teknologi vil stå mellom Vesten og Kina.

Fabrikken ble nylig utvidet betraktelig, og den sysselsetter nå 2000 personer. Fabrikkens logistikk er blitt effektivisert takket være Huaweis egen 5G-teknologi, som gjør det mulig for eksempelvis selvkjørende gaffeltrucker og kunstig intelligente roboter å utføre en større del av arbeidsoppgavene. Enhver bevegelse registreres, mens algoritmer løpende regner ut hvordan det kan effektiviseres ytterligere.

Fakta

Om 6G og Huawei i Ungarn

> En rapport fra det japanske næringslivsmediet Nikkei viser at Kina i 2021 sto for mer enn 40 prosent av alle patentsøknader om neste generasjons mobilteknologi, 6G. Det er et godt stykke foran USAs 35 prosent og langt foran Europas relativt sett mikro-skopiske 9 prosent.

> Huawei Technologies staret sin virksomhet i Ungarn i 2005 og åpnet Huaweis European Supply Centre i 2009, deres største fabrikk utenfor Kina den gang.

> I 2022 ble en ny gigantfabrikk innviet i den lille ungarske byen Páty. Fabrikken og dets forsyningssenter er i dag Huaweis største utenfor Kina. Ungarn bruker også Huawei-utstyr til det superraske 5G-nettverket, som en rekke europeiske land har avvist av sikkerhetshensyn.

> Kina har i dag langt større tilstedeværelse i det ungarske samfunnet enn før Viktor Orbán kom til makten:

> Ungarn lanserte i 2012 et eget visumprogram hvor man kunne kjøpe seg adgang til landet. Siden har cirka 20 000 utlendinger fått oppholdstillatelse og Schengen-visum, herav 16 000 kinesere. Ungarns regjering ble anklaget for ikke å sikkerhetsgodkjenne utlendinger ordentlig, og det har vært eksempler på spioner og mulige terrorister blant de innreisende.

> Kinesiske lån på 30 milliarder kroner finansierer en ny jernbanelinje mellom Budapest og Beograd i det like Kina-vennlige Serbia. Togforbindelsen blir det siste stoppet på Kinas silkevei inn i EU.

> Kinas største e-handelsplattform, Alibaba Group, har valgt Budapest Lufthavn som sitt regionale knutepunkt i Europa. Selskapet sørger for at minst 2,5 millioner varer hver måned fraktes fra Kina til Ungarn med fly.

> Under koronapandemien kjøpte Ungarn, som det eneste landet i EU, både vaksiner og respiratorer fra Kina. Begge deler var av tvilsom kvalitet og til overpris, noe flere rapporter senere har vist.

> Orbáns regjering har godkjent byggingen av en campus i Budapest for det kinesiske eliteuniversitet Fudan University. Beslutningen skapte store protester i Budapest. Blant annet omdøpte opposisjonens borgermester noen av veiene i området, og en av dem heter nå Befri Hongkong-vei. Prisen på den nye campusen som skal åpne i 2024, er 11 milliarder kroner, og Kina betaler 80 prosent. På grunn av protestene er prosjektet satt på pause.

 

– Den nye fabrikken i Páty er virkelig kulmineringen av den fjerde industrielle revolusjon. Huaweis teknologi gjør virksomheter og mennesker i stand til å bli enda mer konkurransedyktige, sier Tamás Boday, den ungarske lederen ved Huawei-fabrikken.

Han forteller at han er stolt over at Ungarn i dag er sentrum for teknologiens utvikling, men han vil helst ikke snakke for mye om fremtiden.

 

En forsmak på en større konflikt

I kulissene er de kinesiske eierne nemlig for lengst gått videre fra utviklingen av 5G-teknologi. Nå handler det for dem om den neste generasjonen av mobilteknologi: 6G.

De siste årene har vært preget av enorme konflikter mellom Vesten og Kina, som mistenkes for å ha brukt Huaweis teknologi til å spionere i europeiske land. Med president Donald Trump i spissen lyktes det USA å få overtalt en rekke vestlige land til å droppe kinesiske Huawei og velge andre tilbydere i stedet.

– Alt dette var bare en liten forsmak på hvilke internasjonale konflikter som venter, advarer Ágnes Szunomár, professor i økonomi ved Corvinus-universitetet i Budapest.

Hun tror 6G blir avgjørende for alt fra teleinfrastruktur og datainnsamling til kunstig intelligens og kvantedatamaskiner. Og allerede nå – lenge før 5G-teknologien overhodet har nådd alle mobilmastene i Europa – er neste runde i den globale kampen om datamakt i full gang:

Nye rapporter viser at Kina i 2021 sto bak nesten halvparten av alle patentsøknader som handlet om 6G-teknologi. De ligger et godt stykke foran USA og langt foran Europa.

– Det enorme potensialet for integrasjon av 6G i mennesker og hverdagen vår utgjør derfor en enda større sikkerhetspolitisk utfordring enn 5G, sier Szunomár.

Hun mener at hvis Kinas forsprang i patenter er et uttrykk for overlegen teknologi, så har kineserne sjansen til å skape neste generasjons globale informasjonsrom i sitt eget autoritære bilde.

– Men 6G er ikke 6G før teknologien både er utviklet og rullet ut i den fysiske verdenen, understreker professoren.

 

Omstridte saker og kinesisk import

Noen måneder før fabrikkutvidelsen i Páty underskrev den ungarske regjeringen en ny samarbeidsavtale med Huawei. Det var høsten 2021. Statssekretæren i Ungarns departement for innovasjon og teknologi László György, som underskrev avtalen, hevdet i den anledning at «investeringen i Páty er et glimrende eksempel på at Ungarn er i forkant når det gjelder den teknologiske utviklingen».

På et pressemøte utdypet han dette: «Land som ikke utnytter en slik mulighet, vil miste sin konkurranseevne. Disse teknologiplattformene vil være avgjørende i de kommende tiårene.»

Vestens kritikk av Kina tiltok under koronapandemien, men i Ungarn ble det kinesiske avtrykket tvert imot enda tydeligere. Statsminister Viktor Orbáns regjering importerte kinesiske vaksiner av tvilsom kvalitet og respiratorer til overpris. Siden igangsatte man byggingen av et omdiskutert kinesisk eliteuniversitet i Budapest, Fudan University. Samtidig økte de kinesiske investeringene i Ungarn mer enn 100 prosent under pandemien, mens det gikk den andre veien i de fleste andre europeiske landene.

– Det har lenge vært Orbán-regjeringens strategi å diversifisere Ungarns utenrikspolitikk. Begrunnelsen er at man vil utvide sitt handlingsrom og gjøre Ungarn mindre avhengig av én stormakt, forklarer Mátyás Mervay, en ungarsk historiker tilknyttet New York University.

Han mener at Orbáns erklæring om ’åpning mot øst’ må forstås ut fra det perspektivet.

– Det er sannsynligvis den bakenforliggende årsaken til samarbeidet om å utvikle Huaweis 6G-teknologi, sier han.

 

Interessert i ny teknologi Ungarns president Viktor Orban deltok under åpningen av Huaweis nye logistikksenter i Biatorbagy ved Budapest i 2013. Han er her avbildet sammen med noen av Huaweis kinesiske ledere. Foto: MTI

 

Ungarn vil innrette seg til slutt

I en tid med russisk krig i Ukraina, hvor Vesten forsøker å stå sammen, har Viktor Orbán nok en gang vært i hardt vær for å gå imot konsensusen – blant annet i sitt syn på hvilke sanksjoner som skal og ikke skal innføres mot Russland.

Hva angår Kina, blir Ungarn i mediet Balkan Insight beskrevet som «en trojansk hest for kinesisk og russisk innflytelse».

Ifølge Mervay har Ungarn en lang historie hvor man i mer enn et århundre har stått «på feil side» i internasjonale konflikter, som i de to verdenskrigene.

– Nå forsøker Orbán på det hans forgjengere fra det 20. århundret forsøkte – og mislyktes med: Å spille på begge hester og holde sitt land utenfor konfrontasjoner, sier historikeren.

Han mener at den ungarske lederen inntil videre har oppnådd nettopp det ved å dra fordel av både vennskapet med president Putin og medlemskapet av EU og Nato. Men til tross for at Orbán selv – og hans internasjonale kritikere – overdriver Orbáns makt og handlekraft, så er Ungarn et lite land i periferien av den globale økonomien.

– Det betyr at Ungarn blir nødt til å følge globale tendenser og ikke minst følge Tyskland, som Ungarns økonomi er knyttet til med tusener av bånd, påpeker Mervay.

Han ser den samme situasjonen når det gjelder landets forhold til Kina som til Russland.

– Så lenge det finnes andre, mer fremtredende europeiske land – særlig Frankrike og Tyskland – som fortsetter å gjøre forretninger med Kina, mens de fordømmer kinesernes brudd på menneskerettighetene, så vil Ungarn gjøre det samme. Forskjellen er at Orbán sier det høyt og uten behov for å skjule noe, sier historikeren.

– Hvis Russlands krig eller USAs konflikt med Kina kommer til et punkt hvor samarbeidet opphører, så vil Ungarn stille seg på linje med sine militære og politiske allierte. Ungarerne har ikke noe valg, mener Mervay.