Flyvende hermegås

Til alle tider har mennesket drømt om å tilegne seg fuglenes talent for å fly. Hvordan får de det til, og hva har vi lært av dem?

I omstendigheter

Ikke alle filmtemaer har virkelig eksistensiell betydning, men graviditeter bør innrømmes en klar hevd på statusen – selv når latteren sitter løst.