Europas største kunstige skog

I Frankrike har treplanting i over 150 år bidratt til verdifull industri og økt grad av selvforsyning. Landes, lengst sørvest i Frankrike, huser nå Europas største kunstige skog.

Sri Lanka nær konkurs

Tomt for penger: En halv million mennesker er kastet ut i fattigdom under pandemien, og stigende priser tvinger mange til å kutte ned på maten.