I omstendigheter

Ikke alle filmtemaer kan gjøre krav på å ha virkelig eksistensiell betydning, men graviditeter bør innrømmes en klar hevd på statusen – selv når latteren sitter løst.

Grunn til begeistring

Hvordan klarer Larry David å vitse med sensitive temaer som «Make America Great Again», #metoo, rasisme og antisemittisme, uten å bli angrepet for det?

Pages