Fotografiets definisjonsmakt

Hva vet vi egentlig om fotografiene som påvirker oss – bekrefter de eller tilslører de virkeligheten? Og hva med fotojournalistene som har tatt dem – har de en agenda eller er de nøytrale formidlere?

Sudans spede filmspirer

I 30 år forviste Sudans forrige president Omar al-Bashir landets film og kultur til en plass i mørket. Etter hans fall har det oppstått en ny kreativ frihet.

Pages