Psykisk helse i slummen

Psykoanalyse og -terapi ses gjerne på som beskjeftigelser tilpasset samfunnets øvre sjikt. Men selv Sigmund Freud ville opprette gratis klinikker for de mindre bemidlede.

Hva er det Putin tenker?

President Putins beslutning om å beordre en fullskala invasjon av Ukraina strider mot enhver politisk logikk, selv ut fra hans egen stadig mer autoritære argumentasjon.

Fremskrittets farer.

I et historisk perspektiv er vi heldige som lever nå. I kampen mot katastrofale farer er imidlertid første steg å erkjenne at farene er reelle – og lytte.

Pages