Utgave 10 / november 2014.

I novemberutgaven av Aftenposten Innsikt kan du lese om det siste innen forskningen på drømmer. Hva er drømmenes funksjon, og hva gjør de med oss? Forskerne har ingen endelige svar, men har kommet litt nærmere en forklaring.

WHO undervurderte ebolautbruddet: Epidemienes tid er ikke over. Flaggermus er bærere av ebola og en rekke andre virus som er farlige for mennesker. Forskere og legemiddelfirmaer kjemper mot klokken for å få ebolavaksinen ferdig. Vil en vaksine hjelpe når Afrika, med rette, er et kontinent av vaksineskeptikere?

Hver dag dør åtte flyktninger under forsøket på å nå en bedre fremtid. Halvparten av dem mister livet på vei over Middelhavet til Europa.

Store deler av Nigerdeltaet er tilgriset etter mange omfattende oljelekkasjer. Oljeselskapene tar ikke ansvar, og myndighetene gjør ingen ting.

Noen ganger er man trist fordi man har opplevd noe vondt. Andre ganger er man trist fordi man ønsker å være det, fordi tristhet oppleves som mer ekte enn lykken.

Les om dette og mye mer i novemberutgaven av Aftenposten Innsikt!

 

Svarene uten spørsmål.

There’s no shortcut to a dream

And life is what you manage in between

Fra «October» (Broken Bells)

I våken tilstand bombarderes sinnet av spørsmål vi aldri finner svar på. Drømmesøvnen byr derimot på et hav av svar, uten at vi alltid vet hvilke spørsmål i oss de tilhører.

Et stridstema i forskernes rekker har dreid seg om drømmene i utgangspunktet bare er forvirret babbel spunnet ut av sinnets kaos, og at den forsøksvise forståelsen av drømmene er noe vi «pådytter» dem i bakkant – eller om man bør holde fast ved den freudianske tolkningen: At drømmene tar utgangspunkt i sinnets konkrete behov og uforløste drifter, og bidrar – med alle sine surrealistiske fortellerteknikker – til å forstå eller belyse disse.

Holder man en knapp på Freud, representerer altså disse ofte spinnville fortellingene mulige svar – svømmende rundt i det nevnte havet. Den krevende delen gjenstår: Å forstå hva de er svar på.

Gjennom et langt liv tilbringer mennesket tilsammen seks–syv år i REM-søvn, den aktive drømmefasen, noe som i tid ville tilsvart 25–26 000 spillefilmer (take that, Netflix). Når testpersoner frarøves REM-søvn i søvnlaboratorier, viser det seg at hjernen kompenserer ved å øke tidsbruken og intensiteten på denne søvnfasen. Mye tyder altså på at hjernen aktiverer drømmene for en grunn, og at de har et formål.

Å vie drømmelivet større oppmerksomhet virker derfor fornuftig på mange plan. Tilsvarende vil det å avfeie drømmer som meningsløse overskuddsfenomen, være å skusle bort en oase av muligheter til å bli bedre kjent med og forstå seg selv og sin relasjon til verden omkring.

Om forskerne fortsatt haler og drar i Freud, er de i hovedsak enige om at drømmer er avgjørende for prosessering av inntrykk og flytting av innhold fra korttids- til langtidsminnet. Men at drømmene inneholder både nye og gamle innslag, skal være mer tilfeldig.

Jeg lurer på om dette kanskje endrer seg i høy alder? Min gamle mor forteller om intens drømmevirksomhet, og at den i økende grad dreier seg rundt personer, hendelser og steder i hennes barndom og tidlige livsfaser. Hun husker drømmene overraskende godt, og de har en detaljgrad og underholdningsverdi egnet til å vekke misunnelse hos enhver stresset og tidvis drømmeløs, yngre sjel. I en alder av 82 lever hun sitt våkne liv lykkelig uten data, men deltar til gjengjeld i en sinnrik virtuell virkelighet nattestid.

Frykt er visstnok vår fremste motivasjon for å lære, og drømmene er viktige i så måte fordi de lar oss lære i et trygt miljø. Når læring ikke lenger står øverst på agendaen, og korttidsminnet i tillegg er på hell (det er visstnok i fullt tilbaketog allerede fra 30-årene), er det kanskje slik at en aldret hjerne ser seg tjent med – og sitt snitt til – å dukke ned i de tidlige grunnfortellingene, de som har ligget til dels brakk i et langt, hektisk liv der drømmene har kavet med mer presserende, pågående problemstillinger?

Kanskje hjernen på sine eldre dager lettere frigjør plass også i drømmene til å prosessere de dyptgripende forløpene av tap, kjærlighet og nederlag, og endelig kan gi svar som bidrar til å sette et langt liv i perspektiv?

Underveis har vi i hvert fall uendelige muligheter til å forsøke å finne riktige spørsmål til alle de andre svarene som er representert i drømmene.

Tine Skarland, redaktør.