Utgave 3 / mars 2020.

Millioner av kvinner går glipp av hormonterapi i overgangsalderen. Men behandlingen med det dårlige ryktet kan redde mange liv. Ny hormonsammensetning gir større gevinster enn risiko, men mange leger nøler.

Ett år etter revolusjonen: Hvor er Sudan på vei? President Omar al-Bashir ble avsatt etter langvarige protester. Folk har fått mer frihet, men Sudan står fortsatt foran store utfordringer etter 30 år med undertrykkelse og korrupsjon. Hva sier de som drev igjennom revolusjonen?

Verden er ikke ensidig negativ, slik man kan få følelsen av når man kaster et blikk på nyhetene. Flere tar derfor til orde for mer konstruktiv journalistikk som har som hovedmål å justere et nyhetsbilde der konflikter dominerer – og gi mulige løsninger en større plass.

Det er tabu og skambelagt å være alenemor i Sør-Korea. Alenemødre oppfordres gjerne til å ta abort eller å adoptere bort barnet. Andre føler seg tvunget til å etterlate det i en luke i veggen. I pastor Jong-Rak Lees «Babybox» er det blitt etterlatt hundrevis av babyer.

Vi er livredde for at noen skal røpe spennende detaljer eller overraskelser fra filmer eller TV-serier før vi har sett dem. Vi vil være uforberedte publikummere. Men gjør spoilerangsten egentlig filmopplevelsen bedre?

I marsutgaven av Aftenposten Innsikt kan du dessuten lese om situasjonen langs frontlinjen i Ukraina, Sverige og Finland som nærmer seg Nato, Reborndukker – drømmen om en kunstig baby, om hvorfor menneskets kortvarige fruktbare periode bidro til vår arts suksess, om skammen ved å være alenemor i Sør-Korea, om kvinnenes inntog i skiløypene, konstruktiv journalistikk, den skumle stillheten – og mye mer.

Bestill abonnement her.

For kvinner i sin beste alder.

Menopausen, som produserer det Freud omtalte som «besværlige kvinner», ble tidlig betraktet som en sykdom, og en gang på 1700-tallet beskrevet som «den største av all elendighet som ledsager et kjønn som virker forutbestemt til å være belemret med den største andelen av menneskelige lidelser».

I møte med hetetoktherjede, søvndepriverte kvinner, gjør man nok derfor lurt i å ytre seg varsomt dersom man er kritisk til effekten eller nødvendigheten av moderne hormonterapi som behandling av overgangsplager. Den kvinnelige legen som i en artikkel i The Guardian uttrykte slik skepsis, og fremsnakket naturlige prosesser og samtaleterapi mot hetetokter, utløste da også et skred av hån og protester. Kommentarfeltet rant formelig over av vitnesbyrd om hormonterapi som livredning mot betydelige årvisse plager.

Man forteller rett og slett ikke en plaget, menopausal kvinne at hun skal ta seg sammen og være takknemlig for at hun får leve ut naturens gang.

Den nevnte lege har selvsagt rett i at overgangsalderen er en naturlig innretning og i seg selv ingen sykdom, men vi behandler et vell av naturlige, men uønskede og plagsomme tilstander. En middelaldrende mann med avtagende potens blir ikke bedt om å leve med det. Han blir forelagt en løsning i form av potensmidler. Mange leger er derimot fortsatt tilbakeholdne med å forskrive hormonterapi til overgangsplagede kvinner, til tross for at den en gang omstridte behandlingen nå er renvasket.

En middelaldrende mann er i teorien i stand til å befrukte egnen i ennå mange år. Når kvinnens egg legger inn årene for godt, vil ikke hormonterapi kunne gjenopplive dem. Men den kan gjenopplive kvinnen og parkere synet på fertilitet som markør for feminitet.

Siden nyttår har menn kunnet kjøpe potenslegemiddel reseptfritt i norske apotek. Farmasøyten ble samtidig pålagt å stille kjøperne, som må være over 18 år, syv spørsmål fra en sjekkliste utarbeidet av Legemiddelverket. Dét skal hindre salg av potensfremmere til menn med arvelig øyesykdom, som tar hjertemedisiner, har hatt hjerte-infarkt, har lavt blodtrykk, høyt ubehandlet blodtrykk, angina eller hjertebank.

Om eventuell hjertebank skulle skyldes en stormende forelskelse, ville det kanskje sjarmert farmasøyten, vel vitende om at impotens i all hovedsak er aldersrelatert og derfor gjør en sjekkliste relevant og nødvendig. En lege kan på samme måte holde tilbake hormonterapi dersom en kvinne er spesielt disponert for brystkreft, slag eller hjerteinfarkt.

En fornuftig sjekkliste som for Viagra Reseptfri, hindrer likevel ikke hormonskeptiske leger. Paradoksalt nok forskriver de likevel p-piller i stor stil til unge jenter, til tross for mulige, alvorlige bivirkninger som blodpropp, hjerteinfarkt og hjerneslag.

Er det sannsynlig at en mann skulle føle seg takknemlig for at ereksjonssvikt beviser hans tilhørighet til et naturlig livsløp? Neppe. Å få tilgang til effektive, godkjente legemidler som bidrar til økt livskvalitet, er selvsagt både kvinner og menn forunt. Hva slags betydning tilgjengeliggjøringen av en liten pille ser ut til å ha for menns seksualliv, illustreres effektivt ved at apotekene på én måned i januar solgte mer Viagra enn i hele 2019.

Omtrent samtidig med at østrogen ble oppdaget i 1929, men lenge før hormonterapi så dagens lys, skrev Virginia Woolf om hvordan overgangsalderen innskrenket henne, at den gjorde henne uklar i hodet og hindret henne i å lese. Ett sted beskrev hun det som å være en nonne som måtte trekke seg tilbake på loftet til «en seng som ble stadig smalere».

Med litt velvillighet fra gode hjelpere slipper kanskje vi å flytte opp på loftet.

Tine Skarland, redaktør

 

Kilder: The Atlantic, The Guardian, The Economist, gransnet.com, US National Library of Medicine, Store Medisinske Leksikon, nhi.no, Dagsavisen