• Sør-Afrika, Cape Town. Chrysalis-klinikken for behandling av overvekt ved Life Kinksbury Hospital: Ricardo (36) må gjennom en rekke medisinske undersøkelser før han skal få utført en fedmeoperasjon ved klinikken. Ricardo, som har problemer med knærne og nesten ikke kan gå og er sterkt fysisk begrenset i hverdagen, veier 169 kilo. Etter endt undersøkelse, ga legene tillatelse til å sette i gang den operative fasen for å redusere vekten hans. I Sør-Afrika er det svært kostbart med kirurgiske inngrep for å behandle overvekt, noe som gjør det vanskelig for de fattige delene av befolkningen å få tilstrekkelig helsetilbud. FN har spådd at ikke-smittsomme sykdommer ved utgangen av 2020-tallet vil ta livet av nær fem ganger så mange mennesker på verdensbasis som smittsomme lidelser som aids og malaria, som har forårsaket enorme tap av menneskeliv i fattige deler av verden. Foto: SILVIA LANDI

Tung bør å bære.

Tung bør å bære.

Overvekt er vår tids skjulte globale epidemi. For første gang har Jorden flere overvektige enn undervektige mennesker.

Fra utgave: 11 / november 2018

Alvorlig helsefare. De siste tiårene har en ny, paradoksal krise spredt seg faretruende over store deler av verden – livstruende overvekt. Fedme regnes nå som en epidemi av Verdens helseorganisasjon og truer helsen til stadig flere blant verdens befolkning. Prosentandelen på verdensbasis som lider av fedme, øker dobbelt så raskt som andelen som lider av sult eller underernæring.

For første gang har Jorden flere overvektige enn undervektige mennesker, og – på globalt nivå – er fedme blant voksne mer utbredt enn underernæring. I dag lider 795 millioner mennesker av underernæring globalt – et tall som er på vei nedover, mens over 1,9 milliarder voksne og 41 millioner barn under fem år er overvektige eller lider av fedme, og tallene fortsetter å øke i epidemiske proporsjoner.

Resultat av feilernæring. Fedme er lenge blitt regnet som et produkt av livsstilen i rike land, men de sosiale, økonomiske og politiske forklaringene bak det moderne fenomenet fedme knyttes nå i mindre grad til overflod av mat, og mer til dårlig livskvalitet og mangel på tilgang til kvalitetsmat og tilstrekkelige helsetjenester for de fattige lag av befolkningen. Eksperter mener dette i stor grad skyldes en kombi-nasjon av globalisering og fattigdom, som fører til at mange kulturer forlater sitt tradisjonelle kjøkken til fordel for mer kaloriholdig mat og drikke. Dette har ført til at mennesker som lider av feilernæring nå er blitt overvektige.

I dag står verden overfor to svært forskjellige ernæringsutfordringer: vedvarende sult og underernæring, og økende fedme og overvekt – begge med langsiktige konsekvenser. Sult vs. fedme regnes som ett av tre paradokser innen matvaresikkerheten som verden vil måtte løse. Verdens matvareprogram understreker: «Underernæring, når mennesker ikke får nok mat, og fedme som i seg selv er en form for feilernæring, er to sider av samme sak, og sammen påfører de en såkalt dobbel byrde av sykdom på folk og økonomier over hele verden.»

Fire verstinger. Dette fotojournalistiske prosjektet viser fedme og dens konsekvenser på mennesker og deres livssituasjon, på tre kontinenter i fire sentrale land:

Sør-Afrika regnes som et av landene med størst utfordringer knyttet til ernæring. To tredjedeler av befolkningen er overvektige. Millioner av fattige mennesker i Sør-Afrikas mange townships som vokser rundt store urbane sentre, har ikke tilgang på tilstrekkelige helsetjenester og mangler kjøpekraft til å kjøpe sunne matvarer.

Brasil står nå overfor en vanskelig utfordring som kalles «ernæringsmessig overgang», og i løpet av de siste ti årene er landets prosentandel som lider av fedme doblet, til 20 prosent, og andelen overvektige er nesten tredoblet, til 58 prosent. Brasil er også på annenplass i verden hvor det utføres flest fedmeoperasjoner, med mer enn 95 000 operasjoner i året, kun overgått av USA. Antall operasjoner har det siste tiåret økt med 300 prosent.

I Mexico er andelen som lider av fedme 32,8 prosent, noe som er høyere enn i USA, mens 70 prosent av befolkningen er overvektig, 50 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen, uten tilgang til kvalitetsmat og spiser i stedet billig junkfood og drikker brus.

Rapporten «Ultra-processed food and drink products in Latin America: Trends, impact on obesity, policy implications» (WHO 2015), viser at salget av prosessert mat og drikke har økt i land i Latin-Amerika, som Brasil og Mexico, fra 2000 til 2013, mens salget av denne typen matvarer er på vei nedover i Nord-Amerika.

Italia er middelhavsdiettens hjemland, men landet er ikke immunt mot fedme. Mer enn 57 000 mennesker dør hvert år på grunn av fedmerelaterte sykdommer. Ifølge data fra 2010 er 32 prosent av den voksne befolkningen overvektige, mens 11 prosent lider av fedme, og barnefedme er blant de høyeste nivåene i Europa.

De politiske og økonomiske konsekvensene av overvekt er enorme – for helsevesen, livskvalitet, produktivitet og forventet levetid.

Overernæring er i ferd med å bli verdens største sosiale og økonomiske byrde.

 

 

Sør-Afrika, Cape Town. Chrysalis-klinikken for behandling av overvekt ved Life Kinksbury Hospital: Ricardo (36) må gjennom en rekke medisinske undersøkelser før han skal få utført en fedme-operasjon ved klinikken. Ricardo, som har problemer med knærne og nesten ikke kan gå og er sterkt fysisk begrenset i hverdagen, veier 169 kilo. Etter endt undersøkelse, ga legene tillatelse til å sette i gang den operative fasen for å redusere vekten hans. I Sør-Afrika er det svært kostbart med kirurgiske inngrep for å behandle overvekt, noe som gjør det vanskelig for de fattige delene av befolkningen å få tilstrekkelig helsetilbud. FN har spådd at ikke-smittsomme sykdommer ved utgangen av 2020-tallet vil ta livet av nær fem ganger så mange mennesker på verdensbasis som smittsomme lidelser som aids og malaria, som har forårsaket enorme tap av menneskeliv i fattige deler av verden. Foto: SILVIA LANDI

 

Sør-Afrika, Cape Town. I mathallen i Canal Walk, en av de største kjøpesentrene i Cape Towns forsteder, er innslaget av fast food-serveringssteder stort. Eksperter kaller utslagene av et slikt kosthold for en «epidemi», og at den i stor grad skyldes globalisering og fattigdom, en utvikling der mange forlater sine tradisjonelle – og sunnere – matvaner til fordel for mer kalori-, sukker- og fettholdig hurtigmat. Industriell fremstilling av mat med prosesserte produkter og høyt innslag av sukkerholdige drikker fortrenger et kosthold som tradisjonelt har bestått av sunn, fullverdig mat, og har bragt med seg et dramatisk skifte i kostholdsmønstre spesielt i utviklingsland. Disse endringene har vist seg å være den store underliggende faktoren for den økende utbredelsen av overvekt og fedme. Fortsatt rammet av fattigdom og smittsomme sykdommer, trues utviklingsland nå av en dobbel byrde av feilernæring (under- og overernæring). Foto: SILVIA LANDI

 

Sør-Afrika, Cape Town. Khayelitsha township: Grace og Angel spiser brød, en kjøttrett og drikker brus med høyt sukkerinnhold. På spørsmål om de spiser frukt hver dag, svarer Grace: «Ja, jeg drikker cola og juice». En studie i regi av Human Sciences Research Council viste at 88 prosent av sørafrikanere anser en fet kropp som sitt ideal, og få er interessert i å skifte livsstil. Nær to tredjedeler av sørafrikanere er overvektige, og flere kvinner enn menn er rammet: Nær 70 prosent av sørafrikanske kvinner har helseskadelige nivåer av kroppsfett, og mer enn fire av ti er sykelig overvektige – det som man på engelsk omtaler som obese. Alle foto: SILVIA LANDI

 

Cape Town. Philipphi township: To barn koser seg med litt snacks og et eple i Zanethemba Kidz Haven School. Skolen har spesialisert seg på god, tidlig utvikling, ernæring og helse for foreldreløse og neglisjerte barn. I Sør-Afrika er underernæring årsak til et av tre barnedødsfall, og veksthemming rammer 27 prosent av barn under fem år. De fleste voksne sørafrikanere (54 prosent) er likevel overvektige eller sykelig overvektige. Landets helseminister har uttalt at «overvekt er forårsaket av et raskt skifte til urbant levesett i kombinasjon med vestlig kosthold med høyt innhold av sukker, fett og salt. De to gruppene som rammes hardest av sykelig overvekt er hvite afrikander- menn og svarte kvinner i byene.

 

Mexico, Mexico City. Giosefina (51) er på handletur i supermarkedet. Hun lider av leddgikt og får sterkere symptomer av at hun er sterkt overvektig. Sykelig overvekt er en tilstand som påvirkes av gener, miljøet, stoffskiftet og livsstil, og ledsages ofte av fysiske begrensninger, psykisk stress, depresjon, isolasjon og sosiale hindre. Mexico ligger i tet på en OECD-rangering over sykelig overvekt hos kvinner (37,5 prosent). En studie fra 2014 viser at nær 14 prosent av barn under 5 år, er rammet av veksthemming og 23 prosent av anemi (blodmangel). Forskerne fant en alarmerende økning i overvekt og sykelig overvekt i alle alders- og sosioøkonomiske grupper.

 

Mexico City. Benito (40) skal holde seg våken hele natten for å stå klar på noen av byens fortau i håp om å få parkere biler i bytte mot noen få pesos. Som så ofte ellers, består hans middag av french fries og cola. Benito lider av sykelig overvekt, og som 50 prosent av den meksikanske befolkningen, lever han under fattigdomsgrensen, uten tilgang på næringsrik kvalitetsmat, og spiser istedet billig junk food.

 

Mexico City. En kvinne har fylt et brett med ulike bakervarer på et bakeri i Mexico City. Utbredelsen av fedme hos barn er svært stor i Mexico, som gjør at stadig flere også utvikler diabetes type 2. Meksikanske myndigheter er stilt overfor enorme økonomiske og helsemessige konsekvenser av overvekt i befolkningen, og har gjennomført flere tiltak. Disse inkluderer å skattlegge to komponenter i det usunne kostholdet: sukkerholdige drikker og matvarer med uakseptabelt høyt innhold av mettet fett, sukker og/eller salt. Håpet er at dette vil gi staten viktige nye inntekter og redusere inntaket av slike matvarer. Alle foto: SILVIA LANDI

 

Mexico City. Antonia (62) leter etter noe å spise i kjøleskapet sitt. Hun lider av fedme, og en av hennes døtre har fått innsnevret magesekken i et kirurgisk inngrep for å få hjelp til å gå ned i vekt. Underernæring og overvekt er to sider av feilernærings-«mynten», og medfører en dobbel belastning for både enkeltmennesker og samfunn. Mens underernæring hindrer fysisk vekst og svekker hjernens utvikling, kan overvekt føre til sykdommer som diabetes type 2, økt blodtrykk og kreft. Konsekvensene for fremtiden er skremmende: Ifølge en studie, vil BNP i hvert land krympe hvert år som følge av tapt produktivitet og økte helseutgifter. Tapene for Mexico er beregnet til nær 30 milliarder USD, som tilsvarer 2,3 prosent av landets BNP.

 

Rio de Janeiro. Folk kjøper frukt og grønnsaker i en buss som er omgjort til en butikk i Santa Marta-favelaen i Rio. Denne «Sacolào Volante» (bolle med ratt) er et eksempel på en privat aktør som ser et marked på grunn av manglende tilgang på kvalitetsmat i favelaene, Rios fattigstrøk. Bussen forflytter seg hver dag mellom ulike favelaer for å selge økologisk frukt og grønt.

 

Rio de Janeiro. Victor Hugo (21) sitter i den nye trappen i huset han bor i sammen med familien sin i Bairro Jardim Progresso i Rio. Nylig måtte foreldrene til Victor, som har studert tegning og er på jakt etter fast jobb, forsterke trappen som leder opp til annen etasje med jernbjelker, fordi trappetrinnene sviktet under vekten av Victor. Hvert år blir 300 000 mennesker diagnostisert med diabetes type 2 i Brasil, en tilstand som henger nøye sammen med overvekt. 

 

Rio de Janeiro. Moses (15) hviler seg på sofaen i huset der han bor med søsteren (t.h.) og familien i Mangueira-nabolaget i Rio. Moses lider av sykelig overvekt, høyt blodtrykk, bulemi og depresjon. Han har hatt episoder av selvskading, han forlater sjelden hjemmet og skammer seg over kroppen sin. Moses drikker bare sukkerholdig brus og har en usunn karbohydrat- og proteindiett. Moses følges opp av et helseteam ved det offentlige sykehuset. Nabolaget der han bor ligger rett ved det berømte fotballstadionet Maracanà, der VM-finalen ble spilt i 2014, men vurderes som et av de farligste områdene i Rio.

 

Rio de Janeiro. Ved det kommunale helsesenteret i nabolaget Mangueira i Rio, er tre kvinner i ferd med å gjøre øvelser under en treningstime organisert avtreningssenteret Academia Carioca de Saude som styres av den lokale, offentlige helsestasjonen. De tilbyr folk med helseproblemer som for eksempel overvekt eller diabetes tilgang til sports-aktiviteter i et forsøk på å øke interessen for en sunnere livsstil og kosthold. Mange av innbyggerne i Rios fattige favelaer har ikke tilgang på nødvendige helsetjenester og har heller ikke privat helseforsikring.

 

Sala, Rieti. Giovanni (47) sitter på sofaen i sine foreldres hus ti mil nordøst for Roma. Han forsøker å brette en bordduk, noe han må gjøre sittende fordi dette som mange andre enkle gjøremål, innebærer betydelig fysisk anstrengelse for ham. Giovanni bor selv i Roma og har vært sterkt overvektig i mange år. Han har gått opp og ned i vekt en rekke ganger, og har på et tidspunkt veid så mye som 300 kg.  «En overvektig person går ikke på kino eller teater fordi setene der er ikke sterke nok eller store nok. Jeg lever som en handikappet person, men andre mennesker forstår det ikke. Sykelig overvektige mennesker trenger ikke medlidenhet. I stedet ville større forståelse fra omgivelsene vært til stor hjelp», sier Giovanni.

 

Monte Terminillo, Rieti. Giovanni må ha hjelp av datteren til å reise seg fra bakken etter en utflukt. Han har alltid slåss mot sin egen kropp, og overvekten har påvirket ham sterkt både følelsesmessig og i yrkeslivet. Italia er kjent for sin sunne, middelhavsdiett, men er ikke immunt mot overvekt. Flere enn 57 000 mennesker dør årlig av sykdommer forårsaket av eller knyttet til sykelig ovevekt, noe som betyr mer enn 1000 hver uke. Ifølge data innsamlet i 2010 av italienske myndigheter, sliter 32 prosent av voksne italienere med overvekt, mens 11 prosent lider av sykelig overvekt.