Et land som dør.

Alle advarslene og de mange synlige tegnene på at Sør-Sudan var i ferd med å få en sultkatastrofe, var veldig tydelige. Og nå er den her: En menneskeskapt katastrofe.

Menn går til kvinnekamp.

Selv om omskjæring er forbudt i Kenya, blir rundt 90 pro-sent av kvinnene i fylket Samburu omskåret. Nå tar mennene opp kampen mot kjønnslemlestelse.