Familiemakten.

Over 80 prosent av Haitis befolkning lever under fattigdomsgrensen. Samtidig har noen få styrtrike familier monopol på alle viktige varer og tjenester.

Havannas revolusjonære detektiv.

Cubas mest leste forfatter, Leonardo Padura, bruker krimromanen til å måle opp det stadig større avviket mellom revolusjonens idealer og virkeligheten i dagens Havanna. 

Cubas små skritt mot kapitalisme.

Raul reformerer revolusjonen: Den kubanske revolusjonen er ennå ikke fullendt, ifølge Kommunistpartiet. Det store spørsmålet er; hva ender den opp i? Noen håper – og andre frykter – at endestasjonen er kapitalisme.