Livet under IS.

Rundt 1,3 millioner mennesker bor fremdeles i Mosul – den største byen Den islamske stat (IS) har kontroll over.

Lammet av krigen.

Fiskere og bønder i Gaza arbeider med livet som innsats og må regne med å bli beskutt – også når det er våpenhvile.

Syria selfies.

Mange vestlige fundamentalister som drar til Syria for å krige, deltar i en jihad-turisme der det å posere i sosiale medier er en del av «opplevelsen».

Kollaps eller desentralisering?

En desentralisering ville trolig vært den beste løsningen for Syria. Vi vil trolig se mer levedyktige og stabile arabiske land hvis det innføres mer desentraliserte statssystemer. Men for at de skal få legitimitet og stabilitet, må disse systemene...

Vakreste pukkel vinner.

På en asfaltert gatestump i ørkenen utenfor Madinat Zayed i De forente arabiske emirater bytter kameler eiere for flere millioner. Men når araberverdenens mektigste forretningsmenn deltar med sine dyr i den årlige skjønnhetskonkurransen, er det mye...

Intolerant arabisk vår.

Fatalt feilslåtte hybrider av nasjonalisme og sosialisme fostret de arabiske militærdiktaturene. Etter den arabiske våren er disse blitt etterfulgt av intolerante islamistiske tilbakeslag. Vil koptere, og andre religiøse minoriteter, kunne være trygge i det nye Midtøsten? Så langt ser det ikke slik ut.

Det palestinske problem.

Under opprettelsen av en jødisk stat i 1948 ble 760 000 palestinere drevet på flukt. Siden da er antall palestinske flyktninger syvdoblet. De fleste vil tilbake til jorden de færreste av dem har stått på.