#meg

Til alle tider er kvinner blitt fremstilt og definert av det mannlige blikket. Men de har også avbildet seg selv. Hva har de ønsket å vise?

Urbloggen.

Vi har Facebook og blogg. I renessansen hadde de zibaldoner, og senere commonplace-bøker: blogg med fjærpenn.

Georgia i drift mot vest - igjen.

I år er det ti år siden russiske styrker rykket inn i den georgiske provinsen Sør-Ossetia og satte grenser for Georgias utenrikspolitiske spillerom. I dag vender landet seg igjen mot vest.