Vannsamarbeid som fredsprosess.

Jordan-elven tørker ut, men det er håp om at arbeidet med å få til en rettferdig vannfordeling mellom israelere, palestinere, syrere og jordanere, kan fungere som en fredsprosess. 

Lammet av krigen.

Fiskere og bønder i Gaza arbeider med livet som innsats og må regne med å bli beskutt – også når det er våpenhvile.