Helse for enhver pris.

I helsesektoren er behovet nær uendelig så lenge tjenestene stort sett er gratis for den enkelte. En innføring i Helse-Norges utvikling.