Frihet uten terror.

Kampen for et uavhengig Baskerland blir klassifisert som Vest-Europas siste væpnede konflikt. Men til tross for avslutningen av den voldelige epoken, lever håpet om baskisk suverenitet.