Fotografiets definisjonsmakt

Hva vet vi egentlig om fotografiene som påvirker oss – bekrefter de eller tilslører de virkeligheten? Og hva med fotojournalistene som har tatt dem – har de en agenda eller er de nøytrale formidlere?