Grunn til begeistring

Hvordan klarer Larry David å vitse med sensitive temaer som «Make America Great Again», #metoo, rasisme og antisemittisme, uten å bli angrepet for det?