• Stengsel Gudbrandsdalslågen er oppdemmet ved Hunderfossen, og vannet brukes i Hunderfossen kraftstasjon. Kraftverket utnytter et fall på 46,7 meter i fossen. Foto: PAUL KLEIVEN, NTB SCANPIX

  • Den migrerende doradomallen (Brachyplatystoma rousseauxii)

Elver av stengsler.

Elver av stengsler.

En ny studie har avslørt at Europas elver er fullstendig pepret med barrierer, og at oversikten over dem er ekstremt mangelfull. Nå vil forskerne ha hjelp av publikum til å komplettere databasene.

Fra utgave: 6 / juni 2018

Farefull fragmentering. Migrerende fiskearter, som for eksempel laks og ål, trenger å kunne ferdes fritt. De må ha muligheten til å svømme mellom havet og habitatene lenger opp i elvene.

Europeiske elver er imidlertid fulle av barrierer som gjør det vanskelig for fisken å forflytte seg. Disse stengslene representerer dessuten en potensiell fare i forbindelse med flom, i tillegg til at de påvirker de lokale økosystemene. Fragmentering av elveløp kan føre til at arter blir utryddet.

Ikke oppdatert. Forskerne i det EU-finansierte initiativet Amber ante konturene av problemet da de bladde igjennom tilgjengelig dokumentasjon og konfererte databasene over damutbygging og annen infrastruktur knyttet til elvene på kontinentet. Men informasjonen var aldeles ikke oppdatert.

Granskningen, som ble koordinert av Swansea University, fulgte nemlig opp med å kontrollsjekke 1000 kilometer med elveløp. Dette tiltaket avslørte at databasene kun hadde registrert 3 prosent av de menneskeskapte barrierene. Forskerne kunne notere opp til én barriere for hver kilometer med elv. Mye av dette er anlegg som ikke engang lenger er i bruk.

Professor Carlos Garcia de Leaniz, som ledet studien, sier i en pressemelding at forskerne ble sjokkert over å oppdage hvor mangelfull den tilgjengelige informasjonen viste seg å være.

Trenger publikumsbidrag. Situasjonen krever tiltak, men første steg er å skaffe seg en grundigere oversikt. Kort sagt; her trengs en kartleggingsinnsats. Derfor går oppfordringen nå ut til alle interesserte medborgere: Ved hjelp av en nylansert mobilapp – kalt «Barrier Tracker» – kan hvem som helst gå på barriere-leting langs den lokale elven, sende inn sine bidrag og på den måten hjelpe til med å komplettere databasene.

En hovedårsak til den mangelfulle oversikten, er at det gamle dokumentasjonsregimet fokuserte på barrierer på minimum 10 meters høyde. Derfor har lavere, men like fullt betydningsfulle stengsler, unnsluppet oppføring.

Også utenfor Europa. Problemet med elvefragmentering finnes i økende grad utenfor Europa også. Pr. februar 2018 er for eksempel hele 142 hydroelektriske damanlegg enten fullført eller påbegynt langs Amazonas. I tillegg finnes det 160 damprosjekter som er foreslått utbygd her.

Og selv i en mektig flod som Amazonas ser man allerede at enkelte fiskearter er i ferd med å forsvinne. Blant dem er den migrerende doradomallen (Brachyplatystoma rousseauxii).

 

Kilder: Swansea University, Phys.org, Futurism.