Frykter bokhandeldød.

Siden 2008 er det lagt ned 31 bokhandler i Norge. I tillegg kommer konsekvensene av Notabene-konkursen i januar. Folk i bokbransjen frykter bokhandeldød i 2013, særlig i byene. Flere forlag vil trolig også forsvinne.