Nettet som arbeidsskapende verktøy.

«Teknologi gir store gaver med den ene hånden, og dolker deg i ryggen med den andre», skrev den britiske fysikeren og forfatteren C.P. Snow. Den enorme informasjonsrikdommen er ikke bare et gode, den er også et problem, ikke minst for dem som lever av å bearbeide informasjon. Forsker Kristian Bjørkdahl, tok konsekvensen, og påla seg et nettfritt år i hele 2011.