Intolerant arabisk vår.

Fatalt feilslåtte hybrider av nasjonalisme og sosialisme fostret de arabiske militærdiktaturene. Etter den arabiske våren er disse blitt etterfulgt av intolerante islamistiske tilbakeslag. Vil koptere, og andre religiøse minoriteter, kunne være trygge i det nye Midtøsten? Så langt ser det ikke slik ut.