En skjebnens filosofi.

Blant europeiske intellektuelle i tiden før første verdenskrig ble en oppfatning om at et falskt og livsudyktig samfunn sto for fall, stadig mer utbredt. Omgitt av samtidens Fin de Siècle-stemning, og overbevist om at også kulturer har en skjebne, profeterte den tyske filosofen og historikeren Oswald Spengler den europeiske sivilisasjonens sluttfase.

Mayakalenderens mysterier.

Den 21. desember 2012 er siste dag i mayakalenderen. Betyr det verdens undergang, eller går vi inn i en ny og mer harmonisk epoke? En tredje mulighet er at det blir den samme gamle julen i år igjen.