Det skjønne, det sanne og det gode.

Det skjønne, eller det vakre, har til alle tider vært en viktig kategori for menneskene. Platon mente til og med at det skjønne er en viktig bestanddel av ’det godes idé’, sammen med det sanne og det gode. Slik er skjønnhet både et ideal og en viktig bestanddel i selve tilværelsen. Men hva betyr det vakre for oss?