Tornerosesøvn med frostvæske.

Mange har nok undret seg over en rund, moselignende ball på størrelse med en tomat på ville rosebusker. På svensk kalles den fra gammelt av for søvntorn. Den ble lagt under hodeputen for å få god nattesøvn. Ballen i rosebusken er et spesialhus for små insekter, som overvintrer i hvert sitt rom på innsiden.