Hvor viktig er kjønn?

Overalt hvor vi ferdes blir vi bedt om å oppgi kjønn. De som ikke føler de passer inn i kategorien mann eller kvinne, opplever diskriminering. Er egentlig kjønn så viktig?