Hendenes skapende kraft.

Hjernen styrer hendene, men ny forskning viser at aktive hender også kan omforme hjernen – til glede for musikere, kunstnere og håndverkere som elsker å arbeide kreativt med hendene.