Money can't buy me love.

Forbud fra 1. januar 2009 til tross: Norge er en foretrukket destinasjon for nigerianske prostituerte. Pengene de får for å selge sex, sendes til hjemlandet. Beløpene overgår offisiell norsk bistand til Nigeria.