Psykisk helse i slummen

Psykoanalyse og -terapi ses gjerne på som beskjeftigelser tilpasset samfunnets øvre sjikt. Men selv Sigmund Freud ville opprette gratis klinikker for de mindre bemidlede.

Tiden leger ikke alle sår.

En dårlig barndom er en av hovedårsakene til sykdom i voksen alder og tidlig død. Barna som oppdages og får hjelp har bevist at denne statistikken kan forandres. Likevel gjenstår det store løftet for «de gjemte og glemte barna».