Dragkamp og frykt i Tunisia – ett år etter revolusjonen.

Under diktatoren Ben Ali ble religionen undertrykket. I landet der den arabiske våren startet, forsøker nå liberale, moderate og konservative muslimer å finne ut hva et arabisk demokrati er – og hvordan man skal forstå toleranse og frihet. I Tunisia pågår daglig en dragkamp mellom de sekulære og de religiøse.