Tysk vindkraft i motvind

Tyskland skal bli klimanøytralt i 2050. Men samtidig med at kull- og atomkraft fases ut, stiger motstanden på landsbygda mot stadig nye og høyere vindkraftverk. Går regnestykket opp energiøkonomisk – og for samfunnet?

Luftslottet.

En halv million feil, milliardoverskridelser og utsettelse etter utsettelse. Historien om Berlin Brandenburg er historien om hvordan man ikke skal bygge en flyplass.

Bare starten på Merkel-æraen?

Det meste peker mot gjenvalg til høsten. Angela Merkel holder eurokrisen unna tyskerne, og på hjemmebane kan hun vise til økonomisk suksess og rekordlav ledighet. Det siste gis riktignok hennes sosialdemokratiske forgjenger Gerhard Schröder mye av æren for.