Nerdenes hevn.

Det eneste forskerne kan si sikkert om hvilken utdanning du må velge i dag for å ha en trygg jobb i morgen, er at du trenger mye av den.

Kampen om talentene.

Antall studenter som tar utdannelsen i utlandet har eksplodert til over tre millioner. Akademia er blitt globalt, og kampen om hjernene er knivskarp. For første gang opplever USA å tape terreng.

Kunnskapskravet som forsvant.

Mens elevene er lærelystne, kvesser pedagoger, professorer og politikere argumenter en debatt om lærerutdanningen. Norsk skole er forvirret av reformer: Siden 1987 er nye, omfattende og motstridende læreplaner blitt innført hvert tiende år.