Lammet av krigen.

Fiskere og bønder i Gaza arbeider med livet som innsats og må regne med å bli beskutt – også når det er våpenhvile.