Deler andres goder.

De nye delingstjenestene tiltrekker seg enorme investeringer, truer tradisjonelle arbeidsplasser og invaderer privatlivets siste fristeder.