Hva Mitt Romney burde si.

Hva Mitt Romney burde si.

Her er noen av de tingene Mitt Romney ikke snakket om i sin viktige tale til republikanernes landsmøte – og som han høyst sannsynlig ikke kommer til å snakke om i særlig grad valgkampen – men som han burde snakke om, fordi de kunne ha bidratt til å definere Romneys kandidatur – enten han liker det eller ei.

Fra utgave: 9 / oktober 2012

1. Klimaendring.

Hvorfor Romney burde snakke om det: Fordi sommeren i år har vært ekstremt varm, så varm at USA har opplevd den verste tørken på 50 år, noe som har ført til rekordhøye matpriser.

Hva Romney burde si: «Vi republikanere har lenge advart mot at omfattende klimatiltak vil knele økonomisk vekst. Men det er på tide å innse at de ødeleggende konsekvensene av klimaendringer også kan volde økonomisk ruin. I stedet for å avvise at global oppvarming er et problem, burde vi fortelle amerikanere hvorfor vi er det partiet som er best utrustet til å løse det.»

Hvorfor Romney ikke vil si det: Fordi en omfattende måling har vist at et flertall av republikanere enten ikke tror at global oppvarming finner sted, eller er i tvil om det. Og ifølge en Pew-undersøkelse fra januar i år, kommer global oppvarming så langt ned som på 22. plass på listen over amerikaneres prioriteringer.

2. Lærdommen fra Afghanistan og Irak.

Hvorfor Romney burde snakke om det: Fordi USA sakte og smertefullt kjemper seg ut av to av de mest katastrofale krigene i landets historie, og mange av Romneys utenrikspolitiske rådgivere bidro til å igangsette dem.

Hva Romney burde si: «Som republikanere forstår vi nødvendigheten av militær makt. Men som et parti med en sunn skepsis til det offentliges evner, burde vi utvide denne skepsisen til å gjelde det offentliges evne til å endre samfunn andre enn vårt eget. Og som amerikanere som omhyggelig vokter vårt eget lands selvstendighet, burde vi forstå hvorfor mennesker i andre land avskyr å bli okkupert av soldater som tjener et fremmed flagg.»

Hvorfor Romney ikke vil si det: Fordi det å betvile premissene for krigene i Irak og Afghanistan vil kunne sette ham i en konflikt med en republikansk utenrikspolitisk elite som har vært uinteressert i å foreta noen seriøse selvransakelser omkring de katastrofale valgene fra årene med Bush. Dessuten er det sannsynligvis medlemmer av denne utenrikspolitiske eliten som skriver de utenrikspolitiske delene av Romneys taler.

3. Innvandring.

Hvorfor Romney burde snakke om det: Fordi USA har skapt en enorm, permanent underklasse av mennesker som lager maten vår, klipper gresset vårt, bygger husene våre, høster avlingene våre, og passer barna våre – men som likevel mangler en rekke av de rettighetene som vi anser som grunnleggende. Deres mangel på juridisk beskyttelse gjør dem til et lett bytte for all form for utnyttelse, og deres manglende mulighet til å kreve verdige arbeidsforhold og en anstendig lønn skader også USAs lovlige, lavt kvalifiserte arbeidsstyrke.

Hva Romney burde si: «Som republikanere sier vi ofte at vi er motstandere av ulovlig innvandring, men støtter mennesker som kommer til USA på lovlig vis. Men i virkeligheten er de to knyttet sammen.
Med mindre USA tillater at tilstrekkelig antall mennesker langs vår sørlige grense å utføre de jobbene som de som er født her ikke vil ha, vil vårt problem med illegal innvandring aldri ta slutt.»

Hvorfor Romney ikke vil si det: Fordi han er fanget mellom en latinamerikansk befolkning som vil ha ham til å anerkjenne rettighetene til illegale innvandrere, og en republikansk høyreside som konsekvent gjør det motsatte. Derfor er det tryggest å ta opp temaet i minst mulig grad.

4. Kina.

Hvorfor Romney burde snakke om det: Fordi hans største utenrikspolitiske utfordringer antageligvis vil bli å opprettholde USAs tilstedeværelse i Stillehavet, å møte Kinas makt som en likeverdig aktør blant annet for å kunne adressere regionale problemer som Nord-Korea og Iran, og å forhindre en ny kald krig.

Hva Romney burde si: «Ja, Kina er et undertrykkende regime. Ja, landet er blitt en global rival for USA. Men det er ikke som med Sovjetunionen, fordi vårt forhold er et nullsumspill i mye mindre grad (spill med ren konflikt, der en spillers gevinst er en annen spillers tap, red.anm.) Vi skal ikke la Kina herse med oss, med vi må heller aldri glemme at et rikt, suksessfullt Kina er mye bedre for USA enn om det var fattig og dysfunksjonelt.»

Hvorfor Romney ikke vil si det: Fordi det ikke inneholder noe spark mot Obama, som mer eller mindre fører den samme Kina-politikken som Romney sannsynligvis vil gjøre.

Så Romney har altså en unnskyldning for å overse noen av de mest vesentlige temaene som presidenten vil stå overfor i 2013.

I en innsettelsestale vil antageligvis president Obama også overse mange av dem.

Publisert første gang i Newsweek 27. august 2012.