• Angrep mot kristne En politimann står vakt inne i den den terrorrammede St. Francis Catholic Church i Owo i Nigeria 6. juni 2022. Væpnede menn åpnet ild mot kirkegjengere utenfor og inne i kirken, og 50 personer ble drept. Foto: Sunday Alamba/AP/NTB

Den nye terrorbølgen

Den nye terrorbølgen

Den globale terrorismen er de siste årene blitt stadig mer konsentrert til Afrika.

Fra utgave:

Blodbad i pinsen

Årets pinsegudstjeneste i den katolske kirken St. Francis Xavier i Owo, en by i delstaten Ondo i Nigeria, endte i et blodbad. Væpnede menn skjøt og kastet sprengstoff inn i kirken. 50 mennesker ble drept i angrepet og minst 61 skadet.

Ondo, som ligger i den sørvestlige delen av landet, har inntil nå vært temmelig forskånet fra slike terrorangrep. Andre deler av Nigeria har derimot opplevd dem gang på gang de siste årene.

 

Hovedarenaen

Nigeria og resten av Afrika sør for Sahara er nå selve hovedarenaen for den globale terrorismen, noe som primært skyldes ekspansjonen til Den islamske stat og den stadige aktiviteten til Boko Haram. Dette var et av de viktigste punktene i siste utgave av The Global Terrorism Index, en årlig rapport fra The Institute for Economics and Peace. Ett av de fire kapitlene i rapporten var viet «Terrorisme i Sahel». I denne regionen har antall terrorofre økt med over 1000 prosent siden 2007.

I 2021 ble 7142 mennesker drept i terrorangrep. 48 prosent av disse ofrene, 3461 personer, mistet livet i Afrika sør for Sahara.

Målt i antall døde er det likevel en nedgang på 10 prosent fra året før, og Nigeria står notert med den kraftigste reduksjonen i terrorofre. Mens Boko Haram tok livet av 629 mennesker i 2020, ble dette redusert til 178 i 2021. En kraftig opptrapping av militære antiterrortiltak er den nærliggende forklaringen.

Det er imidlertid en fare for at denne positive trenden fort kan snu. Rapporten påpeker da også at selv om det ble registrert færre drepte, økte antall terrorangrep med 17 prosent fra 2020 til 2021. I fjor ble det registrert 5226 enkeltangrep, det høyeste antallet siden 2007.

 

Gjenåpning med konsekvenser?

I Foreign Policy advarer spaltist Lynne O’Donnell om at verden kan stå foran et oppsving i terroraktiviteten i tiden som kommer:

«Avviklingen av pandemi-relaterte restriksjoner etter tre år med sosial og økonomisk unntakstilstand kan føre til økt terroraktivitet.»

«Rapporten bemerket at lettelser i nedstengninger og færre kontrolltiltak rundt reiser og mobilitet kan føre til en økning i angrep hvis ingenting gjøres med de underliggende forholdene som leder til radikalisering. År med økonomiske og sosiale ulikheter har ført til høyere ungdomsledighet og et større potensial for radikalisering.»

 

Nytt problemområde

Siste utgave av The Global Terrorism Index viser også at Myanmar plutselig har seilet opp som et nytt problemområde. I dette østasiatiske landet gjorde antall terrorangrep et markant hopp fra 25 i 2020 til 750 i fjor, med over 500 dødsfall. 

«Det er en indikasjon på utbredt misnøye med ledelsen i Myanmars militærjunta, ettersom de fleste angrepene er rettet mot myndighetspersonell og sikkerhetsstyrker», skriver O’Donnell.