• To eksempler på manglende kildehenvisninger I artikkelen «Det hvite land» fra januar 2019, den første av journalistens artikler som ble publisert i Aftenposten Innsikt, får man inntrykk av at han selv har intervjuet den politiske analytikeren Zoltán Kiszelly. Det er ikke riktig. Sitatene er gitt til Gulf News og Express uten at disse mediene er oppgitt som kilde. I artikkelen «Han fikk datamaskiner til å tenke som mennesker» fra juni 2023 ser det ut som om journalisten selv har snakket med den kanadiske gründeren Jordan Jacobs. Det er ikke riktig. Sitatet er gitt til Technology Review uten at det fremgår av teksten. Faksimiler fra Aftenposten Innsikt

     

Aftenposten Innsikt beklager feil i 23 artikler

Aftenposten Innsikt beklager feil i 23 artikler

23 artikler publisert i Aftenposten Innsikt i perioden januar 2019 til februar 2024, skrevet av den danske frilansjournalisten Lasse Skytt, mangler kildehenvisninger eller inneholder plagiat.

Fra utgave: 4 / april 2024

De 23 artiklene inneholder ett eller flere sitater uten kildehenvisning, og sitatene fremstår som om de er gitt i en intervjusituasjon med frilanseren. Flere av uttalelsene er i virkeligheten fremsatt i intervjuer med andre medier, eller de er sitater hentet fra bøker eller rapporter.

I de fleste tilfellene har frilanseren selv gjennomført intervju med kildene, men han har i bakkant bygget ut artiklene ved å legge til uttalelser gitt til andre, uten kreditering, slik god sitatpraksis tilsier. Dette er avdekket i vår gjennomgang av alle sakene som er kjøpt inn fra frilanseren. Han har selv bidratt til dette arbeidet ved å påpeke og erkjenne feil han har gjort.

Lasse Skytt beklager dypt sine feil overfor Aftenposten Innsikt og magasinets lesere. Vi er helt avhengig av tillit til det vi publiserer, og vi ser svært alvorlig på feilene som er avdekket. Skytts forklaring om stress og tidspress er, som han selv erkjenner, ingen unnskyldning, men bare det – hans forklaring.

Redaksjonen fikk den første henvendelsen fra Lasse Skytt for drøyt fem år siden. Allerede i 2013 hadde han etablert seg som journalist i Budapest, der det det komplekse politiske landskapet i Ungarn bød på mange interessante journalistiske muligheter. Sakene Skytt tilbød oss, var gode og befant seg tematisk ofte «under radaren» – viktige, men overraskende.

Skytt, som var aktiv i det danske journalistmiljøet, og skrev for flere respekterte medier, som Weekendavisen, Jyllands-Posten og fagbladet Journalisten.dk, fremsto tillitvekkende, kompetent og erfaren. Så skulle det dessverre vise seg at tillit alene ikke er nok. For sent ble det tydelig at vi i disse tilfellene ikke hadde gjort en grundig nok innsats for å ettergå de ulike kildene, men i for stor grad lent oss på tillit.

Etter at danske medier avdekket flere eksempler på slett sitatpraksis i flere av Skytts artikler, avpubliserte Aftenposten Innsikt 43 saker skrevet av frilanseren, som lå på vår nettside. Vi startet umiddelbart arbeidet med å gjennomgå artiklene, og fant at 23 av totalt 50 innkjøpte saker hadde feil og mangler.

Aftenposten Innsikt vil republisere de av Skytts artikler som vi ikke har funnet feil i. Artiklene der vi har avdekket mangler, vil i hovedsak også republiseres. Vi vil gjøre det synlig hva som er rettet, og utstyre sitater med korrekte kildehenvisninger. To saker anses imidlertid å ha så omfattende mangel på kildehenvisninger, at de forblir avpublisert. Dette gjelder saken «Unge kjemper for friheten til å lese forbudte bøker» fra november 2022 og «Den hvite drikken som sier hvem du er» fra november 2023. 

Alle 23 artikler med mangler, slik de kom på trykk, bryter med Aftenposten Innsikts høye krav og standarder til journalistisk arbeid. Aftenposten Innsikt beklager på det sterkeste.

Redaktør Tine Skarland