Russlands sololøp i rommet

 Den internasjonale romstasjonen, ISS, har fungert som et fredsprosjekt på tvers av landegrenser. Men nå ønsker russerne å bygge sin egen romstasjon. Det snakkes om en ny kald krig i det ytre rom.