Gjenoppstandelsen i oljebransjen.

41 år etter at den første oljen ble funnet på norsk sokkel, står jubelen i taket i oljebransjen. Etter gigantfunnet på Avaldsnes/Aldous bør hele Norge kunne glede seg med den. Plutselig har vi råd til å bli gamle igjen!

Ikke fullt så lite.

Det er typisk norsk å tro at vi lever i en liten og ganske ubetydelig nasjon. Men Norge bygger politiske og økonomiske muskler som aldri før. Olje, gass og nye kontinentalsokler gjør landet vårt til storaktør både på den nordlige og sørlige halvkule.

Den store boligboblen.

Norge har en boligboble. Realprisen er tre ganger høyere enn normalt og nesten det dobbelte av åttitall-boblens toppnivå. Prisøkningen før det sprakk i USA var aldri i nærheten av vår.

Kunnskapskravet som forsvant.

Mens elevene er lærelystne, kvesser pedagoger, professorer og politikere argumenter en debatt om lærerutdanningen. Norsk skole er forvirret av reformer: Siden 1987 er nye, omfattende og motstridende læreplaner blitt innført hvert tiende år.

Pages