Den store boligboblen.

Norge har en boligboble. Realprisen er tre ganger høyere enn normalt og nesten det dobbelte av åttitall-boblens toppnivå. Prisøkningen før det sprakk i USA var aldri i nærheten av vår.

Kunnskapskravet som forsvant.

Mens elevene er lærelystne, kvesser pedagoger, professorer og politikere argumenter en debatt om lærerutdanningen. Norsk skole er forvirret av reformer: Siden 1987 er nye, omfattende og motstridende læreplaner blitt innført hvert tiende år.

Pages