• Paradisisk I en folkeavstemning i 2019 gikk et flertall av de ca. 300 000 innbyggerne på øygruppen Bougainville inn for fullstendig selvstendighet fra Papua Ny-Guinea. Om noen år kan den bli en selvstendig stat, men hindringene på veien er fortsatt mange. Den lille øya Pokpok ligger til venstre, og øygruppens hovedøy Bougainville til høyre. Alle foto: Torbjörn Wester

Velkommen til verdens neste land

Velkommen til verdens neste land

I 2027 kan verden få et nytt land. Det vil i så fall være første gang på over 15 år. Dette er den blodige historien om metaller verdt hundrevis av milliarder, gruvegiganten Rio Tinto og øygruppen Bougainvilles vei til å bli FNs 194. medlemsstat.

Fra utgave: 4 / april 2024

Ifølge en myte som iblant fortelles på den paradisiske stillehavsøya Bougainville, var det hit den bibelske kong Salomos menn kom for å finne gull til å bygge det første tempelet i Jerusalem med. Noen av mennene ble igjen for å vokte de gjenværende rikdommene på øya, til den dagen Gud gir klarsignal til å bruke dem til å gjenoppbygge tempelet. Og vokter, det gjør angivelig deres etterkommere i den sterkt religiøse befolkningen fortsatt.

Mange kan bekrefte at det har vært en tøff jobb.

Den gamle opprørslederen Sam Kauona sitter på en benk og mater kattungene med kokos som han graver ut av en nøtt, mens han forteller om det som på folkemunne kalles «krisen». Samtidig har himmelen åpnet seg, og monsunregnet pøser ned.

– Det var ti år med blodig krig. Det var fremgang og motgang. Noen ganger mistet vi kontrollen, og noen ganger tok vi den tilbake. Men til slutt beseiret vi dem, minnes han.

 

Tidligere opprørsleder Sam Kauona sluttet som løytnant i Papua Ny-Guineas hær i 1989 fordi han ikke ville kjempe mot sitt eget folk, og han grunnla geriljahæren Bougainville Revolutionary Army (BRA).

 

Lokal misnøye med gruvedriften

Bougainville, en autonom region i den østlige delen av det vidstrakte Papua Ny-Guinea, er fortsatt stort sett dekket av urørt regnskog. Men det finnes rifter i det grønne teppet. Den største er Panguna-gruven, noen mil fra Sam Kauonas hus ved havet. Bougainville er nemlig, akkurat som myten antyder, fullt av rikdom.

 

 

På 1980-tallet var Panguna-gruven en av verdens største kobber- og gullgruver, og selv i dag er bakken full av metaller til en verdi av anslagsvis 400 milliarder kroner. Da Papua Ny-Guinea fikk sin uavhengighet i 1975, ble gruven, som hadde åpnet noen år tidligere, en naturlig bærebjelke i statens økonomi. En stor del av gevinsten forsvant imidlertid i lommene til den britisk-australske gruvegiganten Rio Tinto, samtidig som gruvedriften førte til omfattende miljøødeleggelser.

På Bougainville ulmet misnøyen, spesielt blant de tradisjonelle grunneierne i Panguna-distriktet som bare fikk småpenger i kompensasjon for naturinngrepene. Samtidig økte de sosiale spenningene da mange mennesker fra andre deler av Papua Ny-Guinea flyttet inn for å jobbe i gruveindustrien.

I 1988 var Bougainville en kruttønne, og mange mente det var på tide å drive ut dem som ble sett på som inntrengere som var ute etter rikdommene. En gruppe militante grunneiere i Panguna, ledet av Francis Ona, en av gruveselskapets egne landmålere, startet en sabotasjekampanje mot gruven.

Og noen måneder senere ble den tvunget til å stenge. Volden spredte seg, og for å redde hovedinntektskilden satte sentralregjeringen i Papua Ny-Guinea hardt mot hardt, støttet av Rio Tinto og Australia.

 

Geriljaopprør

Sam Kauona var på denne tiden en ung løytnant i Papua Ny-Guineas hær, stasjonert i hovedstaden Port Moresby. I januar 1989 ble han beordret til å forberede ammunisjon for en militær intervensjon på Bougainville.

– Da jeg gjorde klar ammunisjonen, føltes det ikke bra. Disse våpnene ville bli brukt mot mitt eget folk, sier Kauona.

I stedet for å laste ammunisjon tok han flyet hjem til Bougainville og oppsøkte Francis Ona. Deretter bestemte han seg for å slutte i jobben og i stedet grunnlegge en geriljahær, Bougainville Revolutionary Army (BRA), sammen med Ona og hans menn. De papuanske styrkene brukte voldelige metoder i jakten på BRA-medlemmer. På øya Pokpok, like utenfor hovedøya, ble landsbyene brent, akkurat som mange andre steder.

 

Øygruppe med rik kulturarv På det årlige Siwai Cultural Show sør på Bougainville opptrer en sang- og dansegruppe fra landsbyen Amio.

 

Peter Garuai, som i dag er landsbyeldste på Pokpok, husker hvordan familien måtte flykte opp i fjellene. Hans bror Benedict forsvant, sannsynligvis ble han skutt av papuanske styrker.

Kroppen er aldri blitt funnet. Det er et spesielt traume i en kultur som legger stor vekt på å bringe de døde tilbake til klanens jord.

– Hverken ånden hans eller vi i familien får ro før han er gravlagt, sier han.

 

Tung historie Under krisen så landsbyeldste på øya Pokpok, Peter Garuai, hele landsbyen sin bli brent ned av papuanske styrker. Broren hans ble myrdet, og liket ble aldri funnet. Alle foto: Torbjörn Wester

 

Avskåret fra omverdenen

Da volden ikke hjalp de papuanske styrkene, ble Bougainville satt under en blokade som fullstendig isolerte øygruppen fra omverdenen store deler av 1990-tallet.

Blokaden tvang frem oppfinnsomhet. Scener fra den prisbelønte dokumentarfilmen «Coconut Revolution» fra 2001 viser hvordan kjøretøyer ble konvertert til å kjøre på kokosnøttolje, og elektrisitet ble produsert med hjemmelagde vannkraftverk.

Men oppfinnsomheten rakk ikke langt, og de fleste av de 20 000 som antas å ha mistet livet under krisen, døde som følge av den akutte mangelen på både medisinsk hjelp og forsyninger.

– Jeg husker en gravid kvinne som skrek om hjelp til å føde. Men vi kunne ikke gjøre noe, det var kampfronter overalt. Så hun og barnet døde. Det var et desperat øyeblikk å være vitne til, sier Garuai.

Men krisen splittet også Bougainville. Ulike språkgrupper, kriminelle gjenger og andre fraksjoner skapte et lovløst kaos på øyene. Væpnede grupper tilknyttet BRA plyndret landsbyer og myrdet øyboere som av en eller annen grunn ble sett på som motstandere og forrædere. Samtidig ble det dannet en intern motstandsgerilja – The Resistance – som kjempet mot BRA og som ble støttet av Papua Ny-Guinea.

 

Rushtrafikk En jevn strøm av motorbåter frakter folk over Buka-passasjen, mellom hovedøya Bougainville og den mindre øya Buka.

 

Selvstyre og ønske om uavhengighet

Først i 1998 ble det sluttet fred. Tre år senere ble det undertegnet en avtale som innebar at regionen fikk autonom status, og at en ikke-bindende folkeavstemning om uavhengighet skulle bli holdt. Det skjedde i 2019, og Peter Garuai, som i tillegg til å være landsbyeldste også er en populær musiker, skrev den offisielle folkeavstemningssangen, «The Referendum Song». «This is your final countdown/Let's unite and carry on» synger han i sangen, og han husker feststemningen som rådet.

– Da folkeavstemningen ble holdt, føltes det som å se det lovede landet, med uavhengigheten så nære, sier han.

98 prosent stemte for uavhengighet i 2019, og nå står Bougainville på terskelen til å bli et eget land, i så fall FNs 194. fullverdige medlem. Partene er blitt enige om å avgjøre Bougainvilles fremtid innen 2027. Men det gjenstår ett stort hinder.

I et konferanserom i Bougainvilles hovedstad Buka sitter Ezekiel Massatt med en bekymret mine. Han er ministeren som er ansvarlig for uavhengighetsprosessen i Bougainvilles autonome regjering. Han kom nylig tilbake fra et nytt møte med den papuanske sentralmakten. Like frustrerende som vanlig, konstaterer han. Møtet handlet om formaliteter for når Papua Ny-Guineas parlament skal ratifisere folkeavstemningsresultatet, noe som etter fire år fremdeles ikke er gjort.

– Den nasjonale regjeringen klarer ikke helt å uttale ordet selvstendighet, de kan nok ikke engang stave det, sier han syrlig.

 

Fanget i midten Ezekiel Massatt, minister med ansvar for uavhengighetsprosessen i Bougainville autonome regjering, har en frustrerende jobb. Han mener Papua Ny-Guinea motarbeider prosessen, og han advarer om hva konsekvensene kan bli.

 

I det nasjonale parlamentet er saken svært følsom. Slipper man Bougainville, er det en risiko for at flere provinser ønsker å følge etter. Men i Bougainville er uavhengigheten ikke noe å kompromisse med.

– Jeg har ikke tenkt å komme tilbake og fortelle folket at vi er blitt lurt. Det får den nasjonale regjeringen komme og gjøre i så fall.

Samtidig sender han en advarsel.

– Hvis de stopper uavhengigheten, vil ikke neste krise begrense seg til bare Bougainville. Vårt unge folk kommer til å spørre seg – hvis vi la ned våpnene og undertegnet fredsavtalen, og det endte opp slik, hvorfor er vi de eneste som må fortsette å lide? Kanskje vil de tenke: Dere burde også lide.

 

Fellesskap Bougainville, der det har bodd mennesker i rundt 30 000 år, har en rik kulturarv. Her følger tilskuere med under en kulturfestival i byen Siwai.

 

Fremdeles strid om gruvedriften

Få i Bougainville ser i dag en fremtid der regionen fortsetter som en del av Papua Ny-Guinea. Broer er brent, selvstendighet er det eneste alternativet.

Samtidig har flere eksperter stilt spørsmål ved hvordan en øygruppe med kun 300 000 innbyggere og en svært svak lokal økonomi skal kunne klare seg på egen hånd.

 

Strandlek Mange steder i Bougainville, som øya Pokpok, er paradisiske. Men det er fortsatt få turister som kommer hit, og reiselivsnæringen har et stort utviklingspotensial. Alle foto: Torbjörn Wester

 

For de aller fleste innbyggerne ligger svaret på det spørsmålet i jorden. Salomos kobber og gull må graves opp. På bunnen av den nå stengte gruvens enorme dagbrudd står Michelle Peni Kaumonu på lasteplanet av en pickup og ser ut over det som delvis tilhører familien hennes. Hun er en representant for Pangunas opprinnelige grunneiere. Det var i den nå eldre generasjonen av dem at opprøret mot gruven først startet.

– Hvis vi bare kan få gruven i gang igjen, vil det hjelpe oss mye. Da kan Bougainville utvikle seg, sier hun.

 

Grunneierrepresentant Panguna-gruven ble stengt av det britisk-australske selskapet Rio Tinto i 1989. Michelle Peni Kaumonu er en av grunneierne i Panguna. Hun ønsker at gruven skal åpne igjen.

 

Grunneierne har et eget økonomisk incentiv for at gruven skal gjenåpnes fordi de da kommer til å få kompensasjon. Ifølge Kaumonu er de fleste grunn-eierne i dag for å gjenåpne gruven, selv om det vil innebære ytterligere miljøødeleggelser.

– Gruven vil ødelegge miljøet, det stemmer. Men vi må forsøke å åpne den på en måte slik at den gjør minst mulig skade. Selskapet som får i oppdrag å drive gruven, må følge reglene og lovene fastsatt av Bougainville, sier hun.

 

Forlatt gruve Panguna-gruven ble stengt av de britisk-australske eierne i 1989, og er ennå ikke gjenåpnet. Nå står miljøhensyn mot tiltrengte inntekter for den lille øygruppen.

 

Håpefull jakt Etter at Panguna-gruven ble stengt, ble Rio Tinto erstattet av mange individuelle gullgravere på jakt etter noen gullkorn som kan lindre fattigdom. To av dem er Alex David og Stanley Paul.

 

Det har ikke vært gjennomført noen meningsmåling i Bougainville om hvor mange som ønsker å finansiere selvstendighet med en gjenåpnet gruve. Men av de rundt 40 som ble intervjuet i arbeidet med denne reportasjen, var et overveldende flertall for en gjenåpning. En av dem er Sam Kauona.

– Tidligere ble gruven drevet under en avtale signert mellom et britisk-australsk gruveselskap og den australske koloniadministrasjonen. Alt ble håndtert av utlendinger. Men med en ny gruvelov på plass føres mineralene tilbake til grunneierne og folket på Bougainville, sier Kauona.

Men det er også de som fortsatt ser på gruveindustrien med avsky. I en hytte nær stranden ved landsbyen Tubeana bor Nick Dukoro. Han er musiker og skuespiller og lever tett på naturen, men sier mye er blitt ødelagt siden han vokste opp på 1960-tallet.

 

Frykter for miljøet Nick Dukoro lever tett på naturen og vil ikke at gruven skal gjenåpnes. – Den har forårsaket så mye sosial ødeleggelse som aldri kan leges, sier han.

 

– Da svømte hvalen i havet, det var rikelig med tunfisk, og ettermiddagshimmelen var full av flyvehunder (store flaggermus, red.anm.). Mye av det er allerede borte, sier Dukoro, som tilhører en stamme som fikk sine hellige steder ødelagt av gruvedrift.

– De som vil åpne gruven, er bare late. De ser ikke alle de andre mulighetene vi har. Hvis vi åpner gruven igjen, ødelegger vi oss selv.

 

Fakta

Bougainvilles tidslinje

I 1768 gikk den franske oppdagelsesreisende Louis-Antoine de Bougainville i land på hovedøya i det som i dag er den autonome regionen Bougainville, og ga øya sitt navn. Da hadde det bodd mennesker der i rundt 30 000 år.

I 1885 ble Bougainville en del av kolonien Tysk Ny-Guinea.

I 1914, i forbindelse med utbruddet av første verdenskrig, okkuperte Australia Tysk Ny-Guinea, inkludert Bougainville.

I 1942 tok Japan kontroll over Bougainville i en kort periode, men mistet den til USA et par år senere. De allierte brukte Bougainville som base for angrep på japansk-kontrollerte øyer.

I 1945, etter krigen, overtok Australia igjen som kolonimakt.

I 1972 åpnet Panguna-gruven, en av verdens største kobber- og gullgruver. Gruven ble drevet av et datterselskap av det britisk-australske gruveselskapet Rio Tinto.

I 1975 erklærte Papua Ny-Guinea sin uavhengighet fra Australia, og Bougainville kom deretter til å tilhøre det nye landet, til tross for at det hadde mer kulturelt til felles med de nærliggende Salomonøyene. Samme år gjorde den første generasjonen nasjonalister på Bougainville et mislykket forsøk på å erklære uavhengighet.

I 1988 krevde en gruppe yngre grunneiere ledet av Francis Ona at gruveselskapet skulle betale tilsvarende 100 milliarder kroner i erstatning for gruvedriften. Da de ikke fikk gjennomslag for kravet, startet de en serie sabotasjer mot gruven, som stengte noen måneder senere. Papua Ny-Guinea erklærte unntakstilstand og forsøkte med militær støtte fra Australia å slå ned opprøret.

I 1990 erklærte Francis Ona igjen uavhengighet for Bougainville. Samtidig satte Papua Ny-Guinea Bougainville under en årelang blokade som skapte akutt mangel på både medisinsk behandling og forsyninger. De neste årene brøt det også ut en rekke interne konflikter, ofte med klanmotsetninger som bakenforliggende årsak. Kriminelle gjenger knyttet til BRA plyndret, myrdet og voldtok innbyggere i landsbyene.

Kampene fortsatte av og på utover 1990-tallet, men Papua Ny-Guinea klarte aldri å gjenvinne kont-rollen over regionen. I 1997 bestemte regjeringen i Papua Ny-Guinea seg for å sette inn leiesoldater fra det britiske selskapet Sandline for å knuse motstanden. Planene ble lekket til australsk presse, og etter store protester i Papua Ny-Guinea gikk statsminister Julius Chan av.

I 1998 ble fred erklært etter at Papua Ny-Guinea og representanter for Bougainville ble enige om å legge ned våpnene. BRA-leder Francis Ona og noen av hans tilhengere nektet å delta i avtalen fordi han mente at Bougainville allerede hadde erklært uavhengighet i 1990.

I 2001 ble en fredsavtale signert. Ifølge traktaten skulle alle regjeringsfunksjoner unntatt blant annet utenriksrelasjoner og Høyesterett overføres til det autonome Bougainville. Dessuten slo avtalen fast at det skulle avholdes en folkeavstemning om uavhengighet senest i 2020.

I 2019 ble folkeavstemningen avholdt, og 98 prosent stemte for uavhengighet. Det er det nest høyeste tallet i en slik folkeavstemning noensinne, kun slått av Sør-Sudan der nærmere 99 prosent stemte for uavhengighet i 2011.

Partene er blitt enige om å avgjøre Bougainvilles fremtid innen 2027. Før da må Papua Ny-Guineas parlament stemme over ratifisering av folke-avstemningsresultatet. Den avstemningen kan godt ende med et nei. Samtidig er det lite sannsynlig at Bougainville vil nøye seg med noe annet enn full uavhengighet og kan trolig komme til å erklære det på egen hånd.