Ny vår for Europas industri.

Etter at finanskrisen sprengte forestillingen om det post-industrielle samfunnet, satser EU nå på industrien. Mer innovasjon og forskning skal gjøre Europa konkurransedyktig. Selv i Storbritannia, som drev troen på finansnæringen lengst, er industrien i ferd med å få ny vind i seilene.