Menn går til kvinnekamp.

Selv om omskjæring er forbudt i Kenya, blir rundt 90 pro-sent av kvinnene i fylket Samburu omskåret. Nå tar mennene opp kampen mot kjønnslemlestelse.

Elefantenes overlevelse

Prisen på elfenben gjør at en afrikansk elefant skytes hvert 15. minutt. Elefantbanehjemmet må ta seg av ungene som er blitt foreldreløse.

Språk som motstand.

Den kenyanske forfatteren Ngugi wa Thiong'o har terget på seg kenyanske myndigheter, men nevnes ofte som nobelfavoritt.

Britisk kolonihistorie for retten.

I oktober ble det klart at den britiske regjeringen nå kan saksøkes for grove menneskerettighetsbrudd begått under kolonitiden i Kenya. Saken kan vise seg å få omfattende konsekvenser, ikke minst for britenes historiske selvbilde.