Hormonkampen

Det er hundre år siden insulin for første gang ble injisert i mennesker og ga diabetikere mulighet for livreddende behandling.

En fremtid uten antibiotika.

85 år etter at Alexander Fleming oppdaget penicillin, er stadig flere antibiotika i ferd med å bli impotente. Hvordan vil samfunnet, jordbruket og hverdagslivet fortone seg om vi mister denne medisinen fullstendig?

D-vitamin-boomen. Siste nytt.

Mange spør hvorfor D-vitaminet har kommet slik i skuddet nå. Svaret er enkelt: I løpet av noen få år har forskerne funnet en rekke nye helseeffekter av D-vitamin.

Kosthold og kraft mot Alzheimers.

Alzheimers sykdom forblir en gåte, og rammer stadig flere, men ny forskning gir håp. Det er nå klart at kosthold og mosjon kan forebygge, mens kunnskap og åpenhet gir pasienter og deres pårørende et bedre liv.