Den nye supereliten.

Verdens superrike karer til seg stadig større biter av kaken og betaler stadig mindre til fellesskapet. Nå advarer økonomer om at altfor store ulikheter kan få hele samfunn til å bryte sammen.